feel-ok.ch unterstützt dich bei deiner Berufswahl, erklärt dir, welche Rechte und Pflichten du in der Lehre hast und welche Anlaufstellen Hilfe bieten, falls du berufsbedingte Probleme hast.

Inhalte
Diese Artikel interessieren unsere Leser*innen: «Den richtigen Beruf finden», «Wenn es nicht rund läuft», «Rechte und Pflichten» und «Hilfe bei Berufsproblemen».

Hast du Mühe, eine Lehrstelle zu finden? Die Rubrik «Jobsuche: Du kannst!» enthält gute Ratschläge für dich. Und falls du dich mit der deutschen Sprache unsicher fühlst, dann helfen die «Merkblätter in 14 Sprachen» weiter.

Interaktiv
Der Interessenkompass zeigt dir, welche Tätigkeiten und Berufe zu dir passen. Folgende Videos können dich bei der Suche des passenden Jobs inspirieren. Fragen und Antworten Jugendlicher zu Berufsthemen findest du in «Check Out».

Arbeiten Sie mit Jugendlichen?
feel-ok.ch bietet Arbeitsinstrumente an, um das Thema der Berufswahl mit Jugendlichen zu erarbeiten.

Für Eltern
Den Eltern empfehlen wir die Seiten auf feel-ok.ch/e-beruf zu konsultieren, um nützliche Ratschläge zur Berufswahl ihrer Kinder zu erhalten.

Zur Sitemap | Beruf

Freizeit · Jugendrechte · Selbstvertrauen · Stress | Themenübersicht

Hast du Fragen, die deine Berufswahl betreffen? Diese Anlaufstellen bieten dir Hilfe an.

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung der Schweiz
Falls du Unterstützung bei der Berufswahl in deinem Kanton brauchst, findest du hier die regionalen Kontaktadressen.

Job Caddie
Job Caddie bietet eine kostenlose Unterstützung für Jugendliche und junge Erwachsene mit Schwierigkeiten in der Lehre und beim Berufseinstieg.

feel-ok.ch/beruf-hilfe
In diesem Artikel haben wir nützliche Adressen aufgelistet, die bei Problemen im Lehrbetrieb Hilfe bieten.

Weitere Adressen von Beratungsangeboten, Projekten, Websites... | Beruf

Icon Wichtiger Hinweis

Wichtiger Hinweis

Lehrstellensuche in 14 Sprachen

Inhalt

Kërkimi i vendit të mësimit të profesionit- si të bëhët më së miri?

Përcaktimi i profesionit

Nëse shkon të kërkosh një vend për mësimin e profesionit/zejes, duhet që profesioni yt të jetë i përcaktuar. Më fjalë të tjera: ti e di që do të sjellësh aftësitë e tua te nevojshme për profesionin e zgjedhur. Kjo është më rëndësi, dhe të mundëson qëllimisht që të kërkosh në një vend për të cilin je përcaktuar, dhe jo të orientohesh pa planifikuar fare që të hysh, në vendin e parë dhe më të mirin që t'a gjesh.

Mbledhja e adresave

Tani ti mund të sjellësh përvoja, se cilat ndërmarrje në profesionin tënd të dëshiruar ofrojnë një vend të lirë për mësimin e profesionit gjatë verës që vjen. Për këtë ti ke mundësi dhe mjete të ndryshme në disponim:

  • Në Këshillimorën për Profesione (Gjermanisht - FrëngjishtIItalisht) do të gjesh lista të ndërmarrjeve të cilat kanë mundësi të shkollojnë nxënësit/et në profesionin e dëshiruar.
  • Në internet janë të dhëna vendet e lira për mësimin e profesionit (Gjermanisht - FrëngjishtI - Italisht).
  • Vende të lira për mësimin e profesionit mund të gjësh në revista falas dhe gazeta ditore si dhe në faqe interneti të ndërmarrjeve të ndryshme.
  • Shumë nxënës dhe nxënëse vijnë deri te një vend i lirë për mësimin e profesionit, përmes të njohurve ose të afërmve. Shfrytëzoni lidhjet dhe miqësitë e mundshme.

Kontakto

Tani i ke adresat e përshtatshme. Lajmërohu te ndërmarrjet të cilat faktikisht kanë vende të lira. Shfrytëzo për kontakt të parë telefonin, ose shko vetë atje. Pastaj, në rastin e përshtatshëm pyet se si mund të konkurosh. Mënyrat e paraqitjes ndryshojnë nga ndërmarrja në ndërmarrje. Një ndërmarrje e dëshiron një kërkesë me shkrim, ndërsa një tjetër dëshiron që të njoh drejtpërdrejt. Me rëndësi është që të konkurosh ashtu si ata kërkojnë.

Konkuro

Një kërkesë me shkrim heret apo vonë kërkohet nga të gjitha ndërmarrjet. Ka rregulla të qarta, se si duhet të duket një dosje e tillë dhe çka përmban ajo. Nëse ke veshtërsi në përgaditjën e dosjes për konkurim, atëherë mund të marrësh ndihmë në shkollë ose në këshillimorën për profesione. Poashtu në internet mund të gjësh dosje për konkurim (Gjermanisht - FrëngjishtI - Italisht). E rëndësishme është që dosjën tënde për konkurim para se t'a dërgosh, t'ja tregosh një personi përgjegjës për t'a kontrolluar, sepse ajo duhet të jet e plotë, pa gabime dhe e përshtatshme për profesionin dhe ndërmarrjën. Ja edhe një këshillë: Mundësisht konkuro në shumë vende njëkohësisht. Kështu do të zmadhosh shanset tua për gjetjën e një vendi për mësimin e profesionit.

Mbaj evidencë

Është e arsyeshme që ta mbash një kontroll mbi të gjitha aktivitetet e konkurimeve të bëra. Më së miri është që për këtë qëllim të bësh një listë, në të cilën do të shënosh së kur ke konkuruar, se a të kanë caktuar ndonjë takim apo deri kur do të informohesh. Kështu ti e din çdo herë se çka është e kryer, prej kujt pret përgjigje dhe kur mund të pyesësh.

Zotëro provimet dhe bisedat

Gjithnjë e më shumë ndërmarrje dhe organizata kërkojnë që të bësh një test të aftësisë. Informohu se si duket ky test në profesionin e dëshiruar dhe çka kërkohet. Kur të vish deri tek zgjedhja e ngushtë, kryepunëtori/ja do të dëshiroj që të njohë personalisht. Përgatitu me kohë për këtë bisedë prezantuese. Paramendoj pyetjet dhe përgjigjet e mundshme. Nëse je e/i pa sigurt, bisedo me ndokënd. Përshtypja që u mbetet nga kjo bisedë prezantuese, luan një rol shumë më rëndësi. Për këtë paraqitu sa më mirë, tregohu i interesuar dhe i motivuar.

Përballo refuzimet

Situata për kërkimin e vendit për mësim të profesionit në shumë profesione, është e vështirë. Për këtë duhet të llogaritësh edhe me refuzime të kërkesave tua. Mos lejo në asnjë mënyrë që të demoralizohesh. Qendro aty dhe përpiqu edhe më tutje. Kërko arsyet e refuzimit. Kështu është e mundshme që në të ardhmen të përmirësosh diçka dhe të rrisësh shanset për sukses.

Bëhu fleksibil

Mos këmbëngul vetëm për një profesion. Ndoshta në profesionin e dëshiruar nuk do të gjesh vend për mësimin e profesionit. Atëherë është më rëndësi që për zgjedhje tjera të jesh i/e hapur. Nëse përkundër përpjekjeve të mëdha, një kohë të gjatë nuk ke gjetur vend në profesionin e dëshiruar, është e domosdoshme që situatën ta analizosh me kujdes. Kërko mundësitë në ndonjë profesion të përafërt, një vit kalimtar, një praktikë, një vit shkollimi gjuhësor etj. Reago më kohë mblidh informata ose kërko ndihmë të nevojshme. Bisedo gjithsesi me këshilltarin ose këshilltaren dhe planifiko veprimet e mëtutjeshme. Përfundimi i një shkollimi themelor profesional (ose një shkolle të mesme) të hap rrugë dhe është një shtyllë e rëndesishme për ardhmerinë tënde. Kështu, ti ke mundësi të ndryshme për zhvillimin tënd të mëtutjeshëm.

SDBB | CSFO – 2011

Fokus

Videoclips

Ich bin, ich kann, ich sollte

Videoclips

Ist auch dein Alltag stressig? Immer Entscheidungen treffen? Ständig kommunizieren?

Hilfe

Sexueller Missbrauch?

Hilfe

Du bist nicht allein

Flyer und Leitfaden

Medikamente

Flyer und Leitfaden

Medikamente - mit Jugendlichen darüber sprechen: Ein Flyer für junge Menschen und ein Leitfaden für Eltern

Nationaler Zukunftstag

Seitenwechsel für Mädchen * Jungs

Nationaler Zukunftstag

Hunderte von Betrieben, Organisationen, Berufsfachschulen und Hochschulen öffnen am Zukunftstag ihre Türen und laden Dich ein, geschlechtsuntypische Berufe zu entdecken. Bist Du in der 5., 6. oder 7. Klasse? Dann mach mit am 11. November 2021!

Fokus

Live-Stream

GummiLove LIVE ED

Live-Stream

Sexualufklärung einmal anders? Lebendig und tabulos - via LIVE – Stream

Freizeit

Spannende Ideen

Freizeit

Möchtest du dich in der Schweiz für ein Anliegen engagieren oder dich einfach erholen?

Flyer und Leitfaden

Medikamente

Flyer und Leitfaden

Medikamente - mit Jugendlichen darüber sprechen: Ein Flyer für junge Menschen und ein Leitfaden für Eltern

Nationaler Zukunftstag

Seitenwechsel für Mädchen * Jungs

Nationaler Zukunftstag

Hunderte von Betrieben, Organisationen, Berufsfachschulen und Hochschulen öffnen am Zukunftstag ihre Türen und laden Dich ein, geschlechtsuntypische Berufe zu entdecken. Bist Du in der 5., 6. oder 7. Klasse? Dann mach mit am 11. November 2021!